loader image

ŠkodaCars Club

ŠkodaCars Wars

10

SK

Ako prebieha hlasovanie?

Hlasovanie prebieha v príbehoch na klubovom instagrame. Na začiatku je 32 áut, hlasuje sa vo dvojiciach. Auto s menším počtom hlasov vypadáva.

Aké sú pravidlá?

Každý môže poslať len jednu fotku svojho auta Škoda. Na fotke musí byť auto samé a viditeľné. Fotka musí byť orientovaná na šírku a nesmie byť rozmazaná. Nezáleží na tom aké je auto staré, hlavná je kvalita fotografie.

Ako viem že bolo moje auto vybrané?

Budeme ťa informovať emailom.

EN

How does the voting work?

Voting runs throught stories on club’s instagram. There is 32 cars in the begging and voting goes on in pairs. Cars with less votes drops out.

What are the rules?

Everyone can send just 1 photo of their car which has to be Škoda. In the photo car has to by alone and seen clearly. Photo needs to be in width a can’t be blurred. The year of manufacture does not matter, important is the quality of your photo.

How do i know that my car has made it to wars?

We will send you email.

Registrovaných áut

Registered cars

0 /32

Registrácia

Registration

Error: Super Forms could not find a form with ID: 31075