Pravidlá / Rules

Každý môže poslať len jednu fotku

Each person can only send one photo

Pre štart nového kola je potrebných 32 registrovaných aút

To start a new round, 32 registered cars are required

Na fotke musí byť viditeľné celé auto

The whole car must be visible in the photo

Každé vyraďovacie kolo trvá 24 hodín

Each battle round lasts 24 hours

Do ďaľšieho kola postupuje auto s najvyšším počtom %

Car with the most % progresses to the next round

Hlasovanie je v príbehoch na našom instagrame

Voting is in stories on our instagram

Ak sú % vyrovnané, víťaz sa určuje podľa počtu hlasov

If the % is equal, the winner is determined by the number of votes

Zoznam víťazov / Winners list

error: Obsah je chránený!